Marko THELEN

Keďže niekoľko rokov aktívne pôsobím ako poradca v oblasti vnútornej bezpečnosti pre viaceré policajné zložky, medzinárodné a európske inštitúcie, rozhodol som sa vystupovať pod pseudonymom.

Po štúdiách doma i v zahraničí som svoju profesionálnu dráhu začínal prevenciou kriminality, pomocou obetiam obchodovania s ľuďmi a neskôr som rozšíril oblasť pôsobenia na boj s drogami, environmentálnou kriminalitou, CBRN (chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a nukleárnymi) hrozbami, terorizmom a organizovaným zločinom.

Vďaka svojej práci som sa stal vášnivým svetobežníkom a precestoval som väčšinu kontinentov. Mojou najobľúbenejšou krajinou je Francúzsko vrátane všetkých jeho zámorských území. K srdcu mi prirástla predovšetkým oblasť Karibiku.

Na svojich cestách a pri práci v zahraničí sa často stretávam so situáciami, ktoré sa ma výrazne dotýkajú, a preto som sa rozhodol na ne upozorňovať. Výsledkom týchto aktivít je aj prvý krimi román Dlhé tiene Karibiku a druhý príbeh detektíva Martinského Krvavá karikatúra.