Príhovor predsedu Slovenského výboru pre UNICEF

Vážení čitatelia,

počas vianočných sviatkov 2014 som mal možnosť prečítať si rukopis krimirománu Dlhé tiene Karibiku a s potešením konštatujem, že som si ho naplno s napätím vychutnal.                                            

Okrem závažných problémov týkajúcich sa nelegálnych adopcií a únosov detí si autor našiel priestor na pútavý opis krás prírody, jedál a života ľudí z tohto exotického kúska sveta. Autor svojim perom náležite zachytil dianie na Haiti po ničivom zemetrasení v roku 2010 a reálne opísal mnohé dramatické situácie, ktoré sa na tomto karibskom ostrove odohrali.

Autorovi sa výstižne podarilo v jeho diele priblížiť prácu viacerých žien a mužov pôsobiacich pod značkou UNICEF priamo v teréne na Haiti. Prostredníctvom pútavého príbehu autor naznačil, čo všetko je potrebné vnímať a riešiť v každodennom živote počas humanitárnych kríz a ako bežne tisícky našich kolegov vystavujú svoj život rôznym nástrahám pri ochrane práv detí. 

UNICEF pomáha vytvárať bezpečné prostredie pre tých najmenších, pretože ochrana pred zneužitím je rovnako dôležitá ako zabezpečenie výživy a zdravotnej starostlivosti. Robíme všetko pre to, aby deti aj počas vojen a prírodných katastrof navštevovali školy a mali vytvorené primerané miesto na hru.

To všetko môže UNICEF robiť len vďaka darcom a pravidelným prispievateľom. Preto aj naša práca v darcovských krajinách, akou je i Slovensko, je nesmierne dôležitá a pomáha zachraňovať životy detí na celom svete.

Želám autorovi Markovi Thelenovi veľa úspechov v jeho práci ako aj pri písaní ďalších napínavých pokračovaní príbehov Denisa Martinského.

Zároveň si mu dovoľujem poďakovať za to, že časť zisku z predaja tohto diela venoval spoločne s Vydavateľstvom SLOVART v prospech UNICEF.

Taktiež ďakujem všetkým čitateľom, ktorí kúpou tejto knihy rovnako prispievajú na ochranu práv detí.

Príjemné čítanie

Ing. Juraj Mišura, Predseda predsedníctva, Slovenský výbor pre UNICEF

Január 2015