Mesiac: marec 2016

Vaša najlepšia kniha roka 2015

Sme veľmi potešení, že ako jednu zo svojich nominácií do ankety Nového slova “Vaša najlepšia kniha roka 2015” odporučila slovenská spisovateľka a novinárka Monika Varsányiová aj knihu Dlhé tiene Karibiku. Monika Varsányiová písala najmä o vede a pôsobila aj ako zástupkyňa šéfredaktora Nového slova. Je doktorkou filozofie a kandidátkou vied. V roku 2014 vydala napríklad pod pseudonymom Mona Salamon aj zaujímavé dielo “Keď spišské párky išli do sveta”, historickú novelu o mäsiarskom remesle aj osobných príbehoch, ktoré knihe dávajú duchovný a intelektuálny rozmer.

Prinášame vám celé znenie textu nominácie v ankete Vaša najlepšia kniha roka 2015:
“Rok 2010. Kruté zemetrasenie obrátilo ostrov Haiti a život jeho obyvateľov hore nohami, bez rodičov zostalo množstvo detí. Z celého sveta sa sem zbieha pomoc rôznych organizácií (medzi nimi UNICEF) a zároveň ľudské hyeny, ktoré cítia ako žraloky krv, že ľudská bieda je akurát teraz a tu najväčšia a pomoc božia – má čas. V týchto mútnych vodách obvinia Slovenku, starajúcu sa o bezprizorné deti z únosu štyroch z nich. A detektívka v reálnom svete sa môže začať, pretože jej podkladom je skutočný príbeh ľudí, ktorí pomáhajú pri podobných katastrofách.
Autor (píše pod pseudonymom) je poradca, pracujúci v oblasti vnútornej bezpečnosti pre rôzne policajné zložky, medzinárodné a európske inštitúcie, pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi. Skôr vypĺňa hlásenia, keď pracuje s perom, ale v knihe bravúrne spája schopnosť skĺbiť dokonalý krimipríbeh s pútavým cestopisom z oblasti Karibiku.
Aj táto kniha (podobne ako Ľubošova Juríkova) prináša inováciu do foriem literárnych žánrov. Krimi spojené s cestopisom. Nenásilne, prirodzene, nenútene, nepozorovane, ale tak, že keď popustí napätie vo sfére rozpletania odporného zločinu, narastie túžba čitateľa poznať krásy tejto časti pozemského raja. Nevšedne atraktívny muž, detektív, zdatný profesionál, čistý charakter, a svet, v ktorom sa úskoky pekla nechystajú na odchod.”

Admin

7.3.2016

Zvuková kniha vo formáte MP3

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zaradila medzi zvukové knihy vo formáte MP3  aj knihu Marka Thelena – Dlhé tiene Karibiku. Knihu načítal Michal Novák. Celková minutáž je 1065 minút.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN), jediná svojho druhu na Slovensku, je špeciálnou knižnicou a súbežne aj vydavateľstvom periodických a neperiodických dokumentov v špeciálnych formách (Braillovo písmo, zvukové nahrávky, zväčšený typ čiernotlačového písma, digitálne texty, reliéfna grafika). Osobitosťou SKN je to, že všetky dokumenty si musí vyrobiť sama a až tak sú zaradené do knižničného fondu.
Nahrávacie štúdiá, vybavené špičkovou technikou, umožňujú nahrávanie kníh a periodík na profesionálnej úrovni.

Admin

7.3.2016

© Marko Thelen 2024

website by safraneckoUp ↑