Odoslaním formulára dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre stránku Marka Thelena v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19. Zaslané údaje budú použité za účelom komunikácie vo veciach súvisiacich s obsahom správy odoslanej odosielateľom. Archivované budú počas jedného roka. Údaje budú následne vymazané.
    Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom.