Rozpísaných mám viacero prípadov detektíva Martinského inšpirovaných skutočnými udalosťami, ale pripravujem aj jedno prekvapenie pre deti 😊 a ďalšie prekvapenie, o ktorom sa zmienim až tesne pred jeho vydaním 😊