Rádio Devín odvysielalo na svojích frekvenciách dňa 18. mája rozhovor s Markom Thelenom. Rozhovor odznel hneď v prvej časti relácie ARS LITERA, ktorá bola
venovaná slovenskému krimi žánru.
Môžete si ho vypočuť po kliknutí na odkaz > TU

9.6.2018