Milí čitatelia. Opäť je tu pre vás súťaž Marka Thelena 😊 Zapojte sa do behaviorálneho profilovania.

Čo to vlastne je?

Mnohí z vás istotne niekedy leteli a prechádzali kontrolou na letiskách. Behaviorálne profilovanie sa zameriava na rozpoznanie podozrivého správania cestujúcich ale vo všeobecnosti aj potencionálneho kriminálneho správania na akomkoľvek mieste monitorovanom bezpečnostnými zložkami. Behaviorálne profilovanie využívajú aj tajné služby. 

Okrem trénovaných profilovačov už dnes existujú aj softwary a umelá inteligencia, ktorá podozrivé správanie rozoznáva. Spojenie oboch dáva väčšiu šancu predísť kriminálnemu konaniu. Napríklad na veľkých európskych letiskách sa po odletových a príletových halách pohybujú profilovači, ktorí vyzerajú ako bežní turisti. Sú v spojení s centrálou, v ktorej pohyb a správanie osôb monitorujú kamery a vyhodnocujú softwary. Akonáhle systém vyhodnotí podozrivé správanie, profilovači sa na dané miesto presunú a zblízka pozorujú vytypované osoby. Behaviorálne profilovanie sa učia vykonávať aj hraniční policajti a colníci. 

Sleduje sa celkový výzor, oblečenie, batožina, dokumenty, spoločníci, fyziologické procesy ako potenie, slzenie, ďalej paralingvistika a hlavne celková reč tela: postoj, spôsob sedenia, pohyb, chôdza, gestikulácia, spôsob komunikácie s inými, dotyky dodržiavanie určitej vzdialenosti od iných, ďalej mimika a takzvané mikrovýrazy tváre. Veľmi dôležité sú pohyby oči, viečok, čela, nosa, pier, mimických svalov, krku, sánky, atď. Reč tela je zároveň jedným z prvkov pri zisťovaní klamstva alebo hovorenia pravdy.

Vyskúšajte si jedno minicvičenie a analyzujte tri rôzne výrazy tváre jednej osoby. Dôkladne pozorujte! Správne pozorovanie a čítanie detailov je základom úspechu. 

Odpovede posielajte do 31. marca na marko@thelen.sk a poteší ma, keď budete toto video zdieľať. Na Váš email potom pošlem riešenia. 

Najlepší profilovači budú zaradení do zlosovania o môj nový severský krimi román z IT prostredia pod názvom TUPILAK.