Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zaradila medzi zvukové knihy vo formáte MP3  aj knihu Marka Thelena – Dlhé tiene Karibiku. Knihu načítal Michal Novák. Celková minutáž je 1065 minút.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN), jediná svojho druhu na Slovensku, je špeciálnou knižnicou a súbežne aj vydavateľstvom periodických a neperiodických dokumentov v špeciálnych formách (Braillovo písmo, zvukové nahrávky, zväčšený typ čiernotlačového písma, digitálne texty, reliéfna grafika). Osobitosťou SKN je to, že všetky dokumenty si musí vyrobiť sama a až tak sú zaradené do knižničného fondu.
Nahrávacie štúdiá, vybavené špičkovou technikou, umožňujú nahrávanie kníh a periodík na profesionálnej úrovni.

Admin

7.3.2016